Letselschade

De term letselschade roept bij velen een gevoel van onbehagen op. Het is ook een iets wat je als mens kost wat het kost wil vermijden. Hoe vreselijk de blikschade ook is aan bijvoorbeeld je nieuwe auto, je zou nooit willen dat je blijvend lichamelijk of geestelijk schade lijdt aan een ongeluk en dat je bolide ongedeerd zou blijven. Bij iemand die letselschade ondervindt, is de frustratie meestal groot. In een mum van een seconde kan iemands leven namelijk blijvend veranderd zijn. Daarom valt de ernst van deze schade zeker niet te onderschatten.

Advocatuur

In de advocatuur is er een gespecialiseerde tak die zich voornamelijk bezighoudt met het bijstaan van personen met letselschade. Voor hen die getroffen zijn en die zoals gezegd levenslang geconfronteerd worden met hun nieuwe handicap is een financiële compensatie het minste wat men hen kan aanbieden. Om niets mis te lopen waar iemand recht op zou hebben wordt dan meestal al gauw de stap gezet naar de advocaat. Die zal er voor zorgen dat zijn cliënt in zijn geheel gecompenseerd wordt. Naast de uitkering in geld blijft het slachtoffer echter toch zitten met de nieuwe, ongemakkelijke, realiteit. Hoe moet hij hier vooral mentaal mee omgaan?

Geestelijke hulp

Iedereen is het over eens dat het continu "malen" in iemands hoofd van de gebeurtenissen die geleid hebben tot de letselschade geen zin heeft. Toch neigen mensen in die slachtofferrol te vallen en natuurlijk zeer begrijpelijk, want ze zijn immers echt slachtoffer. Indien we echter een objectieve analyse maken van dit fenomeen dan moeten we wel tot de conclusie komen dat het nut hiervan ver te zoeken is. Het "zitten kniezen" doet de moraal geen goed en daarom zijn we genoodzaakt om tot andere inzichten te komen die het slachtoffer op een of andere manier toch positief met de nieuwe situatie kunnen laten omgaan. Een eerste stap daartoe is het beginnen van een dagelijkse reflectie. Het is juist dat bepaalde vaardigheden de schadelijder ontnomen zijn, en wellicht ook vaardigheden die ingrijpende gevolgen hadden op het dagelijkse leven, toch moet hij of zij ertoe worden aangezet om in een lijst samen te vatten wat nog wél intact is gebleven in lichaam en geest. Het moet concreet worden gemaakt en elke dag drie keer per dag worden herlezen. Zo zal het tot het onderbewustzijn doordringen dat de ongelukkige gebeurtenis niet het einde van de rit betekende maar gewoon een andere richting aangaf in het bestaan die nu plaatsmaakt om misschien andere, nog niet ontdekte, vaardigheden het licht te laten zien. Het zich eigen maken van deze techniek kan wonderen verrichten!

Over ons

Wetsblog van Vincent

Hoi! Ik ben Vincent en ik ben met veel enthousiasme deze wetsblog gestart. Ik ben in de laatste fase van mijn master Rechtsgeleerdheid en geniet erg van het vak. Dankzij stages bij interessante advocatenkantoren heb ik al heel wat ervaring in het werkveld opgedaan. Op deze blog wil ik meer diepgang bieden aan rechten en wetten. Wat houden ze precies in, hoe en waarom zijn ze ontstaan en wanneer zijn ze van kracht? Op deze blog kun je alles vinden over rechten en wetten en hoop ik het zowel een stuk eenvoudiger te maken voor studenten als voor professionals en hulpzoekenden. Bedankt voor jouw bezoek en veel leesplezier gewenst!

Zoeken

Archief

Recente artikelen

27 maart 2018
De term letselschade roept bij velen een gevoel van onbehagen op. Het is ook een iets wat je als mens kost wat het kost wil vermijden. Hoe vreselijk d

4 januari 2018
Debiteurenbeheer bij een incassobureau Het inschakelen van een incassobureau is een van de laatste stappen van een schuldeiser om toch aan zijn/haar g

7 december 2017
Er was een moment waarop jij ging trouwen. In voor- en tegenspoed en tot de dood jullie scheidt. Helaas komt het vaak voor dat het anders loopt. Als j